Wideo

Mazurskie Agro Show 2017, relacja z targów w Ostródzie [wideo]

Targi rolnicze 11-12 lutego w Ostródzie. Organizatorem Mazurskiego Agro Show jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.