Wiadomości

Zaliczki dopłat za 2016 rok już wydane. Rolnicy czekają na resztę

Zaliczki dopłat za 2016 rok już wydane. Rolnicy czekają na resztę

Fot.: pixabay.com

Gospodarze pytają, kiedy otrzymają resztę płatności za miniony rok. Jako ostatni mogą dostać je ci, którzy złożyli wnioski tzw. transferowe lub z błędami.

 - Zaliczkę płatności za 2016 rok dawno już wydałem - mówi rolnik z pow. świeckiego. - Kiedy dostanę resztę, czyli 30 proc. płatności? Zależy mi na czasie, bo chciałbym dołożyć te pieniądze do zakupu maszyny. 

 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sukcesywnie przekazuje na konta rolników płatności „końcowe” za rok 2016. Te płatności realizowane są dla rolników z całego kraju, w tym również dla rolników z woj. kujawsko -pomorskiego  - wyjaśnia Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

 

Do kiedy  może potrwać przekazywanie tych pieniędzy? ARiMR: - W kampanii 2016 realizacja płatności bezpośrednich rozpoczęła się 1 grudnia 2016 r., natomiast terminem granicznym wypłacenia tych płatności (za rok 2016) jest 30 czerwiec 2017 r. Mając jednak na uwadze znaczenie finansowe dopłat,  ARiMR dokłada wszelkich starań, aby przyznane środki  były przekazywane bez zbędnej zwłoki.

Przeczytaj też: Dopłaty do materiału siewnego 2017. Pamiętaj - jest nowy wzór wniosku

 

Do ilu rolników łącznie trafią te płatności? Katarzyna Kaczmarek-Sławińska: -  Płatności trafią do każdego rolnika, któremu po zakończeniu postępowania zostanie wydana pozytywna decyzja. W roku 2016 w biurach powiatowych obsługiwanych było 64 022 wnioski rolników z woj. kujawsko-pomorskiego. Z uwagi jednak na trwającą weryfikację wniosków nie jesteśmy w stanie wskazać, dla ilu rolników ostatecznie zostanie wydana decyzja pozytywna przyznająca pomoc finansową.  

 

Kto otrzyma te pieniądze na końcu? Dyr. Kaczmarek-Sławińska zwraca uwagę, że płatności wypłacane są rolnikom, dla których została wydana decyzja: - Tym samym termin przekazania płatności uzależniony jest przede wszystkim od zakończenia postępowania administracyjnego, które umożliwia wydanie decyzji. Wszystkie wnioski o przyznanie płatności obsługiwane są bez zbędnej zwłoki. Mogą jednak wystąpić sprawy, w których postępowanie jest skomplikowane i wymaga prowadzenia czynności dodatkowych (np. z uwagi na deklarację tego samego gruntu przed dwóch rolników). W przedmiotowych sprawach przekazanie płatności może nastąpić  w terminie późniejszym, po zakończenie wszystkich niezbędnych czynności (nie później jednak niż do 30 czerwca 2017 r.). Najczęściej rolnicy, którzy mają wnioski tzw. transferowe lub jak wspomniano wcześniej z błędami kontroli krzyżowej, mogą otrzymać płatności jako ostatni. Oczywiście  nie jest to regułą aczkolwiek są to wnioski bardzo skomplikowane, które wymagają podjęcia czynności wyjaśniających ponad standardowych np. dodatkowe kontrole na miejscu, przesłuchania świadków itp.

 

ARiMR dodaje, że prace w biurach powiatowych przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Priorytetem jest wydanie do rolników jak największej liczy decyzji do końca lutego. 

 

Do końca stycznia wydano łącznie ponad 42 proc. decyzji (w kuj.-pom.), na  764 998 318 zł łącznie. 

______________________________

Katalog realizowanych płatności bezpośrednich za 2016 r. obejmuje:

  • Jednolitą płatność obszarową (JPO); 
  • Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie); 
  • Płatność dla młodych rolników;
  • Płatność dodatkową (redystrybucyjną);
  • Płatności związane z produkcją;
  • Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

W roku 2016, rolnik nie miał możliwości przystąpienia do Systemu dla małych gospodarstw.

Od roku 2016 płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny. 

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.