Wiadomości

Wspólna Polityka Rolna po 2020. Czego oczekują izby rolnicze?

 Wspólna Polityka Rolna po 2020. Czego oczekują izby rolnicze?

Fot.: pixabay.com

"W każdym państwie członkowskim wysokość wsparcia do produkcji rolnej powinna być taka sama, a nie jak jest to na chwilę obecną - zróżnicowana", uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. KRIR przedstawiła swoje stanowisko na prośbę przewodniczącego Sejmowej Komisji i Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jakie postulaty zawarł zarząd rolniczego samorządu na temat planów i propozycji zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności po 2020 r.?

 

Izby chcą spójności i pieniędzy dla "rzeczywistych" rolników. Ponownie podnosi się głos za wyrównaniem dopłat do powierzchni we wszystkich krajach Unii, "kraje UE powinny być traktowane równo". Ponadto Izba chce zmniejszenia liczby tych, którzy biorą dopłaty bezpośrednie, a notorycznie deklarują ugory lub rośliny wysokobiałkowe ciągle przyorywane, co zdaniem autorów postulatów nie ma nic wspólnego z obowiązkiem zazieleniania, nazywają ich „pseudorolnikami”.

 

WPR po 2020 roku powinna "stwarzać możliwości konkurencyjności na rynkach światowych i brać pod uwagę pomoc państwa dla rolnictwa np. w USA". KRIR jest zdania, że WPR powinna mieć mechanizmy ochrony przed przeznaczaniem gruntów rolnych w celach innych niż produkcja rolna. Izba domaga się też działań, które skrócą łańcuch żywnościowy, "aby rolnik był mocniejszym niż obecnie ogniwem w tym łańcuchu".

 

Kolejny ważny postulat to uproszczenie systemu finansowania WPR. Miałoby to oznaczać uproszczenie zasad i mniej biurokracji. KRIR chce też rezygnacji z zazieleniania. Czym to argumentuje? Wskazuje, że to działanie mało skuteczne, trudne. Rolniczy samorząd jest za wyłączeniem Polski z obowiązku zazieleniania gruntów ornych, a to ze względu na powierzchnię ugorów w kraju - ok. 3 mln ha. 

 

"Dużo lepsze efekty można uzyskać przy lepszym wsparciu programów rolno-środowiskowo- klimatycznych. Co do systemu uproszenia – obowiązek zazieleniania jest elementem politycznym dla mieszkańców Europy, dlatego należy uznać, że rolnicy pełnią dodatkową rolę ochrony środowiska i z tego tytułu zazielenianie należy jak najbardziej uprościć. Uważamy, że zazielenianie powinno być rozliczane na poziomie krajowym również z uwzględnieniem poziomu zalesienia".

 

PROW jako II filar WPR po 2020 roku mógłby podlegać regionalizacji na województwa - ze względu na zróżnicowane potrzeby. "Oczekiwania rolników z różnych województw co do PROW i Polityki Spójności często są różne". KRIR widzi w Polsce 3 programy PROW, np. :

  1. dla Polski Środkowej,
  2. dla Polski Północno-Zachodniej
  3. dla Polski Południowo-Wschodniej

Wydaje się, że skoro w UE funkcjonuje 118 PROW w 29 państwach członkowskich, to w Polsce mogą funkcjonować 3 programy PROW dostosowane do potrzeb regionalnych. 

Źródło: KRIR.pl

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.