Płatność redystrybucyjna. Kilku rolników nie dostało dopłat 2015 - dlaczego?

Płatność redystrybucyjna. Kilku rolników nie dostało dopłat 2015 - dlaczego?

Fot.: pixabay.com, AGW

Chodzi o dopłaty dodatkowe przyznawane na wniosek rolnika. Gospodarze, którzy nie zaznaczyli odpowiedniego pola we wniosku i tak je dostaną. 

 

Ok. 1,2 tys. rolników w kraju (w tym zaledwie sześciu w Kujawsko-Pomorskiem) nie otrzymało dotychczas płatności dodatkowej (redystrybucyjnej) za 2015 rok, co stanowi 0,2 proc. osób kwalifikujących się do przyznania tej pomocy. (Płatność nie została przekazana ok. 700 rolnikom. Ponadto ARiMR prowadzi ok. 500 postępowań administracyjnych w przypadku śmierci rolnika składającego wniosek pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji).

 

Agnieszka Szymańska, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że o tę płatność mogli ubiegać się gospodarze posiadający co najmniej 3,01 ha, przysługuje ona maksymalnie do 27 ha (czyli do 30 ha). Nie jest przyznawania z urzędu, ale na wniosek rolnika, który powinien zaznaczyć odpowiednie pole we wniosku o przyznanie dopłaty: - Przy określaniu stawki płatności dodatkowej uwzględniona została zatem powierzchnia zatwierdzona do płatności redystrybucyjnej rolników, którzy się o nią ubiegali.

 

Gdy niektórzy gospodarze zauważyli, że mogą nie otrzymać tych pieniędzy, pisali odwołania. ARiMR wyjaśnia, że brak zaznaczonego pola we wniosku uznawano jako tzw. błąd oczywisty i zatwierdzano powierzchnie do płatności. Efekt odwołań był jednak taki, że zwiększyła  się powierzchnia kwalifikująca się do tej dopłaty. - W konsekwencji może to przyczynić się do przekroczenia koperty finansowej przeznaczonej na tę płatność - dodaje Agnieszka Szymańska. 

Dariusz Mamiński z ministerstwa rolnictwa wyjaśnia, że  konieczne jest zmniejszenie stawki tej płatności o 0,11 zł/ha.

 

Nie oznacza to jednak, że ci, którzy dostali je wcześniej  będą musieli cokolwiek oddawać. Mamiński: „Obecnie procedowany przez MRiRW projekt rozporządzenia nie zakłada zwrotu nadpłaconych środków przez rolników, którzy już otrzymali płatność dodatkową za 2015 r. Pozostali rolnicy otrzymają płatność z uwzględnieniem zmniejszonej stawki. Planuje się, że wypłata płatności dodatkowej za 2015 r. rolnikom, którzy dotychczas nie otrzymali przyznanej im kwoty wsparcia, nastąpi niezwłocznie.”

 

Maksymalna kwota zmniejszenia (przy powierzchni 27 ha) mogłaby wynosić 2,97 zł Agencja, ze względu na brak winy rolnika, będzie odstępować od odzyskania należności - dodaje Agnieszka Szymańska. 
Rolnicy, którzy nie otrzymali tych płatności nie muszą się martwić - mówi Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyr. ARiMR w Toruniu. - I tak je dostaną. 

Błędy mogą zdarzyć się wszędzie - mówi  Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - Ważne, że gospodarze dostaną pieniądze. 

 

Do sześciu naszych rolników trafi łącznie ok. 3 tys. zł.

Komentarze (1)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.