Wiadomości

Pieniądze za straty klęskowe. Sprawdź, ilu rolników się o nie stara

Pieniądze za straty klęskowe. Sprawdź, ilu rolników się o nie stara

Fot.: pixabay.com

Zakończył się termin przyjmowanie wniosków od rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi. Jak podaje Agencja, na razie zarejestrowano 592 wnioski. Ta liczba może jednak ulec zmianie, gdyż część osób skorzystała z drogi pocztowej. 

 

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

Rolnicy ubiegają się o przyznanie 39,7 mln zł pomocy. Jeśli chodzi o maksymalną sumę, jaką może otrzymać gospodarz na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji PROW 2014–2020, to 300 tys. zł. Co istotne, kwota nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Przypomnijmy. O wsparcie finansowe mogli starać się rolnicy, którym we znaki dały się - powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan albo uderzenie pioruna. Dofinansowanie można otrzymać na zakup nowej maszyny, odtworzenie sadu czy choćby plantacji wieloletnich.

 

O pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

 

Limit środków na realizację wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, operacja typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” wynosi 215 mln euro.

 

Tutaj znajdzieciesz szczegóły dotyczące pomocy dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe

 

Źródło informacji: ARiMR

Więcej na temat: susza, ARiMR

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.