Wiadomości

Pieniądze na rolnictwo w 2016 z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

Pieniądze na rolnictwo w 2016 z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

Fot.: pixabay.com

Wydatki na rolnictwo i łowiectwo z budżetu województwa według planów wyniosą 39 700 392 zł. Najwięcej na melioracje wodne - prawie 16,3 mln zł oraz wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 10,1 mln zł.

Dochody bieżące i majątkowe w 2016 z zakresu rolnictwa i łowiectwa wyniosą nieco ponad 23,3 mln zł. Środki z tej puli trafią m.in. na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 6,4 mln zł. Czym zajmuje się ta jednostka?

 • utrzymywaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ochroną przeciwpowodziową
 • budową, odbudową, rozbudową i modernizacją urządzeń wodnych,
 • pełnieniem funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji melioracji wodnych szczegółowych
 • ochroną przed powodzią i usuwaniem ich skutków,
 • utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych
 •  prowadzeniem ewidencji urządzeń melioracji w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach

Wydatki z budżetu województwa na rolnictwo i łowiectwo stanowią 5,03% całej puli.

 

Najwięcej pieniędzy w budżecie zarezerwowano na transport i łączność - 42,58% budżetu, oświatę i edukację - 10,31%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 10,03% oraz administrację publiczna - 9,93%. 

W budżecie wyodrębniono wydatki na inwestycje. Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych województwo planuje wydać w tym roku 1,06 mln zł. Niemal 9,5 mln zł ma trafić na budowe i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. W budżecie przewidziano 35 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. 

 

Kilka przykładów działań z wojewódzkiego budżetu:

 • renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 2 mln zł
 • przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 15 tys. zł
 • pomoc techniczna PROW 2014-2020 - 5,4 mln zł 
 • organizacja dożynek wojewódzkich 35 tys. zł
 • produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów 48 750 zł

 

Źródło: bip.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej na temat: Kujawsko-Pomorskie

Komentarze (2)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.