Wiadomości

Młody rolniku, chcesz 100 tys. zł? Sprawdź wymagania w 2016

Młody rolniku, chcesz 100 tys. zł? Sprawdź wymagania w 2016

Fot.: pixabay.com

Młody rolnik, czyli taki, który ma nie więcej niż 40 lat, może ubiegać się o premię w wysokości 100 tys. zł. Te pieniądze musi wydać na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych, które wytwarza w swoim gospodarstwie.

Nabór wniosków zaczyna się 31 marca i potrwa do 29 kwietnia 2016 r. To druga szansa na zdobycie takiego wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Kto jest uprawniony do tego, żeby składać wnioski o przyznanie pieniędzy w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników"?

 

Z PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:

- nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,

- nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,

- nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.

Strefę AGRO znajdziesz na Facebooku - dołącz do nas! 

 

Jeśli ubiegający się o premię nie ma wymaganego wykształcenia rolniczego, ma 3 lata na jego uzupełnienie. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro. Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest mniejsza niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej, wyjaśnia ARiMR.Gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha. 

 

Kto ma pierwszeństwo w drodze po 100 tysięcy? Ci wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów, (trzeba ich uzyskać minimum 12). 


Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Premia będzie wypłacana w 2 ratach:

  • I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
  • II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Co najmniej 70% kwoty przyznanej premii musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

 

Szczegółowe wymagania na arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR.gov.pl

Więcej na temat: młody rolnik, dopłaty

Komentarze (17)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.