Wiadomości

Jest szansa na umarzanie kar za nadprodukcję mleka

Krajowa kwota dostaw w ostatnim roku kwotowym została przekroczona o 580,3 mln kg  (5,85 proc.)

Fot.: AGATA WODZIEŃ

Krajowa kwota dostaw w ostatnim roku kwotowym została przekroczona o 580,3 mln kg (5,85 proc.)

Rolnicy, którzy przez kary za nadprodukcję mleka są w najtragniczniejszym położeniu, mają szanse na wsparcie. Ministerstwo rolnictwa opracowało bowiem projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów mleka.

 

Przypomnijmy. W roku kwotowym 2014/2015 limit na produkcję mleka przekroczyło ok. 63,5 tys. producentów. Efektem była kara dla polskich rolników w wysokości 161,5 mln euro. Około 30,5 tys. gospodarzy zdecydowało się rozłożyć tzw. opłatę wyrównawczą na raty. Nowe przepisy mają umożliwić umorzenie niespłaconych kar (w całości lub w części).

 

Strefa AGRO także na Facebooku. Dołącz do nas!

 

Umorzenia będą brane pod uwagę w przypadku, kiedy: 

  • osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 6 tys. zł;
  •  osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  •  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
  •  zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

 

Jak podkreśla resort, wprowadzenie programu pomocy będzie możliwe dopiero wówczas, kiedy zgodę na jego stosowanie w Polsce wyrazi Komisja Europejska. 

 

Tutaj przeczytasz więcej o karach za nadprodukcję mleka

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.