Wiadomości

Dopłaty bezpośrednie 2016. Stawki już znane, najwięcej do pomidorów [kwoty]

Dopłaty bezpośrednie 2016. Stawki już znane, najwięcej do pomidorów [kwoty]

Fot.: pixabay.com, AGW

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi podało projektowane stawki płatności bezpośrednich 2016. 

 

Opublikowanie przez Europejski Bank Centralny 30 września kursu wymiany pozwoliło na określenie kwot, jakie trafią do polskich rolników w ramach dopłat bezpośrednich 2016. Kurs, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 4,3192 zł za 1 EUR, czyli jest jest o 0,07 złotego wyższy od kursu stosowanego za 2015 rok.

 

"W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2016 r. wyniesie ponad 14,8 mld złotych i będzie wyższa od kwoty ubiegłorocznej o blisko 316 mln złotych", podał dziś resort rolnictwa.

 

I tak jednolita płatność obszarowa wyniesie według projektu 462,05 zł do hektara, płatność za zazielenienie - 310,10 zł/ha. Największa kwota do hektara trafi do plantatorów pomidorów - 3074,09 zł/ha. 

Przypominamy, że od 17 października będą wypłacane 70% zaliczki dopłat bezpośrednich dla wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich. Wypłatą zaliczkowych płatności objęci zostaną wszyscy rolnicy w Polsce. "Jeszcze przed 1 grudnia br., na konta rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie za 2016 r. , wpłynie ponad 10 mld zł", przypomina Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komentarze (43)

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.